Цени

1. Такса Частна Детска Градина с изучаване на английски език

Таксите за образователната услуга се заплащат от 1-во до 10-то число на всеки месец.
За времето, през което детето е отсъствало от детската градина, не се заплаща такса, при условие, че родителите са представили медицинска бележка от семейния лекар.
При нередовно плащане на месечната такса, договорът за образователната услуга се прекратява,
детето се изписва от детската градина, а дължимите суми се събират по съответния съдебен ред
.

Цена за месецЦена за присъствен денЦена за полудневно посещение с обяд от 8:30 до 13:00ч.Цена за полудневно посещение без обяд от 8:30 до 12:00ч.
420.00 лв.22.00 лв.17.00 лв.11.00 лв.

* Заплащането на месечната такса се извършва в началото на периода.
* Заявката за обяд са пожелание на родителя.

*Заявката за Солна стая- Хималайска солна пещера е по желание на родителя и се доплащат 5.00 лв. за посещение.
* 10% отстъпка от таксата за второ дете от семейството!