Проекти

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, ЧДГ ИАЕ Русе, кандидатства и получи финансиране по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. На 17 юли 2020 г. беше подписан договор № BG16RFOP002-2.073-4948-C01, който ще се изпълнява до м. октомври 2020 г.