Празничен календар

8 март 2021 –

Празнично отбелязване на 3 Март 2021

Празнично отбелязване на 1 Март 2021 – Баба Марта в градината

Празнично шоу Коледа 2022г.

8 МАРТ 2022г. –

Празнично отбелязване на 3ти март 2022г.

Празнично отбелязване на Баба Марта 2022 г.

Празнично честване на Великден 2022г.