Дневен режим

За дневния режим на децата, вижте прикачения файл-

Примерна ситуация в час по Околен свят.
Примерна ситуация в час по Конструиране и технологии
Свободно време