Програма

Създадена е постоянна програма за предвиденото он лайн обучение на децата както следва –

Първа група

Програмата е валидна до края на онлайн обучението на децата от Частна детска градина с изучаване на английски език- Русе. При промяна в разписанието на програмата ще се свържем с вас. ПОНЕДЕЛНИК 9:30-Математика – https://meet.google.com/lookup/gpufmwtihy?authuser=3&hs=179 10:00- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 ВТОРНИК 9:30- Околен свят- https://meet.google.com/lookup/ggqtibhxmf?authuser=2&hs=179 10:00- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 СРЯДА 9:30- Български език и литература – https://meet.google.com/lookup/deybvppkyw?authuser=3&hs=179 10:00- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 ЧЕТВЪРТЪК 9:30- Околен свят – https://meet.google.com/lookup/ggqtibhxmf?authuser=2&hs=179 10:00- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 ПЕТЪК 9:30-Конструиране и технологии- https://meet.google.com/lookup/aidxd2xwpm?authuser=2&hs=179 10:00-Английски език – https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179

Втора група

Програмата е валидна до края на онлайн обучението на децата от Частна детска градина с изучаване на английски език- Русе. При промяна в разписанието на програмата ще се свържем с вас. ПОНЕДЕЛНИК 10:30-Математика – https://meet.google.com/lookup/gy2owxjjy4?authuser=3&hs=179 11:00- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 ВТОРНИК 10:30- Околен свят- https://meet.google.com/lookup/coyokkulxu?authuser=2&hs=179 11:00- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 СРЯДА 10:30- Български език и литература – https://meet.google.com/lookup/bm2gz37kuq?authuser=3&hs=179 11:00- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 ЧЕТВЪРТЪК 10:30- Околен свят – https://meet.google.com/lookup/coyokkulxu?authuser=2&hs=179 11:00- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 ПЕТЪК 10:30-Конструиране и технологии- https://meet.google.com/lookup/escdwffdmq?authuser=2&hs=179 11:00-Английски език – https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179

Трета група

Учебна програма за децата от Частна детска градина с изучаване на английски език- Русе- Трета група. Програмата е валидна до приключване на онлайн обучението. При промяна в разписанието на програмата ще се свържем с вас. 10:00-Околен свят – https://meet.google.com/lookup/bci32wtx4h?authuser=2&hs=179 10:30- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 ВТОРНИК 10:00- Математика – https://meet.google.com/lookup/e4bkm355ts?authuser=3&hs=179 11:00- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 СРЯДА 10:00- Български език и литература – https://meet.google.com/lookup/gm4hutnmcy?authuser=3&hs=179 10:30- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 ЧЕТВЪРТЪК 10:00- Математика – https://meet.google.com/lookup/e4bkm355ts?authuser=3&hs=179 10:30- Английски език- https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179 ПЕТЪК 10:00-Околен свят – https://meet.google.com/lookup/bci32wtx4h?authuser=2&hs=179 10:30-Английски език – https://meet.google.com/lookup/aglvwxw733?authuser=2&hs=179