peds-summer-covid-faq-universal-832x469-1.jpg

Прием 2020 -2021

Уважаеми родители,

за осигуряване на безопасен престой на децата и взаимна грижа за здравето ни по време на продължаващата епидемична ситуация в България и в световен мащаб, Ви призоваваме да се придържате и изпълнявате следните мерки за здравна безопасност:

  • Декларирайте обстоятелството, че не Ви е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни.
  • Не носете в детската градина лични вещи и играчки на детето, защото няма как да подлежат на обстойна дезинфекция
  • Водете детето на детска градина и го вземайте при спазването на грефика/реда , за да се предотврати струпване, като изчаквате на нужното разстояние от 2 м.
  • Не водете в детската градина детето, ако има признаци на заболяване и/или има температура по- висока от 37,3 градуса, както и да организирате незабавното вземане на детето, ако бъдете уведомени от медицинското лице в градината, че то проявява признаци на заболяване.
  • Придружавайте детето само до мястото за прием, без да влизате в сградата на детската градина, освен ако не бъдете помолени за това.