История

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-РУСЕ    е открита на 15.09.2018 г.  в град Русе в района на големия общински пазар, като е обособена във самостоятелна сграда със собствен безплатен паркинг.


От 2018 г. до сега детската градина функционира с 4 възрастови групи.

Честване на Национален празник в детската градина с ръчно изработени трибагреници от децата.


По отношение на динамиката в броя на децата, които посещават частната детска градина, може да се отбележи наличието на тенденция за  увеличаване броят на записаните деца. Увеличението на децата се дължи на натрупването и изграждането на имиджа на градината, като сериозно и стабилно детско учебно заведение, вече и с изградени традиции, с индивидуалност в подхода с децата и компактната учебна среда която може да предложи. 


На 11.05.2019г. е разкрит и новият частен двор на градината, които е с капацитет за 20 деца над 3 годишна възраст. Той е пригоден за целта със специална детска инфраструктура и обезопасяването му като вътрешен двор с подходящи огради и заграждения. Отстранени са старите уреди за игра на двора  и са заменени с нови , съвременни комбинирани детски съоръжения, които отговарят на нормативните изисквания за безопасност  .

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 83910301_804033070062588_321231856882155520_o-505x1024.jpg


Разкриването на  нови и специализирани дворни пространства  е наложено  от социални промени в обществото – противоепидемиологичната обстановка, която налага в летните месеци предимно игра навън сред природата, нуждата от богата флора и фауна която да заобикаля децата при игрите им и приучаването им към грижа за цветя и растения.


Доброто сработване между педагогически, медицински и обслужващ персонал е предпоставка за качествен учебно възпитателен процес.  Екипът на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ   е мотивиран качествено да измени и усъвършенства учебно възпитателния процес  за всички свои деца, да създаде още по-добри условия за тяхното свободно, пълноценно и интензивно  развитие.


Детската градина разполага с много добра материално техническа база, която се поддържа и обновява  със собствени средства. Периодично всеки месец се попълва материалната база на частната детска градина с нови играчки, които биват закупувани според личните предпочитания на децата които я посещават. Относно техническата база ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-РУСЕ, може да се похвали с високо технологична такава, като задължително използваме мултимедийно и дигитално обучение при работа с децата.

Интерактивна Великденска програма

През 2018 година е извършен основен ремонт на сградата в която се помещава частната детска градина със собствени средства. Направено е пълно обезопасяване на външната фасада, цялостно пребоядисване, създадени са вътрешният и външният двор на градината.


През 2020 година е изградена система за видео наблюдение, което дава по-голяма сигурност както на родителите така и на децата. Предвид анти-Covid мерките е изграден и специален пропусквателен режим с помощтта на допълнително видеонаблюдение към портала на сградата и домофонна система, която възпрепятства свободното влизане на непознати и лица, които не са подлежали на специална дезинфекция.


През 2020 година съвместно с родители са засадени  50 нови дървесни видове- иглолистни , храсти и цветни лехи.

През 2021 г. е изградена специалната Хималайска солна пещера (солна стая), които децата на Частна Детска Градина с изучане на английски език посещават веднъж или два пъти седмично. Определяме се като една от най-здравословните детски градини в гр. Русе, защото чрез метода на халотерапията, ние се грижим за здравето на нашите деца и го превръщаме в наш приоритет НОМЕР 1!

Повече от  3 години ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ“ предлага висококачествени условия за отглеждане , възпитание и обучение на децата и е в услуга на родители и общественост.