Екип

Възпитателно-образователния процес при нас е резултат от усилията на целия екип на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-РУСЕ. Нашият екип е съобразен със съвременните изисквания, с очакванията на нашите родителите и с интересите на малчуганите. Лицето на Градината е представено от опитни, интелигентни  и енергични преподаватели и помощник- възпитатели , посветили се на децата. Все пак нашата главна цел е открием и развием таланта и способностите на всяко едно дете което ни се е доверило.

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ цени високото образование и добрата квалификация на учителите си. За това говорят и високите педагогически резултати при реализиране на различни цели и задачи.

Едно от изискванията в ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ е на длъжност „Помощник-възпитател“ да работят служители със средно образование или висше образование, като според нас това е важно условие за осигуряване на подходяща социална среда, която да подпомага възпитателната работа в детските групи. Част от  служителите имат трудов стаж между 10 и 15 години, като голяма част от този стаж е натрупан в образователни институции.

Може да бъде изображение с 3 души, дете, седнали хора, стоящи хора и на закрито

Нашият екип е представен от: