Групи

малки групи


Изцяло нашата концепция за образованието на малките деца е ориентирана към преподаване на малки групи с максимум 5 деца от съответна възрастова група. С тези методи ние постигаме бързи и устойчиви резултати и така създаваме на децата плавен и лесен преход през учебният материал.

В детската градина има деца от 1ва до 4та възрастова група. Подходът на работа със всяка група е индивидуален според определената им годишна програма. Важно е да отбелижим, че когато дете изпитва затруднение при поставена задача или справяне с учебният материал, педагог работи с него строго индивидуално за да се навакса пропуснатото.

Може да бъде изображение с 3 души
Снимка от лятно тържество „Плодчета“ в градината

Децата в ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ са разделени съответно на възрастови групи.

Децата от Първа група в детската градина са на възраст между 3 – 4 г.

Децата от Втора група в детската градина са на възраст между 4 – 5 г.

Децата от Трета група в детската градина са на възраст между 5 – 6 г.

Децата от Четвърта група в детската градина са на възраст между 6 – 7 г.